תקנון - יש מאין

כל הזכויות על החומרים הגרפיים של מוצרי יש מאין שמורות למיה קוניבסקי ולסטודיו יש מאין.
כל גניבה או שימוש בחומרים הגרפיים יגרור צעדים משפטיים וענישה בהתאם לחוק.
תנאי שימוש ורכישה

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר ‘יש מאין’.

קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין ‘יש מאין’  .

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות באתר.

אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית,

הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי

אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
——————————————————————————–

 

 

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר

באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוי סמל של “סל קניות”.

לחיצה על ה “הוסף לסל” לאחר סימון הכמות הנדרשת – מכניסה מוצרים ל “סל הקניות” שלכם.

תהליך הרכישה בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת סל הקניות ע”י לחיצה על הכותרת של הסל ו/או

לחיצה על הסמל של “סל קניות”.

אם המוצרים חסרים אצל הספק, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, או הטלפון או בכתב.

במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי

בעל אופי ומחיר דומים.

אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.

אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
——————————————————————————–

 

 

תהליך ההזמנה

ההזמנה ממומשת עם מעברך ל “קנייה מאובטחת” או “הזמנה ללא אשראי”.

עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים:

מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, פקס, רחוב, מס’ הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני.

אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים מ’יש מאין’, תוכל לבחור סיסמה, ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר.

בעתיד כשתבקש לקנות אצלנו מוצרים נוספים, תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה שבחרת.

אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של פרטיך האישיים.

יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים.

במידה שאינם מעודכנים, אתה מתבקש לתקנם כדי שנוכל לספק את הזמנתך.

תוכל לבחור לא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר ולבחור ע”י לחיצה בכפתור המיועד לכך

“הזמנה ללא אשראי”  להשלים את הרכישה ו/או ההזמנה. אנו מתחייבים לחזור אליך עוד באותו יום או תוך 24 שעות.

לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.

נא רשום לפניך את מספר ההזמנה (או הדפס את דף אישור ההזמנה).

לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד

שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת.

רק לאחר ש ‘יש מאין’ תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף והמוצר מצוי במלאי, ישוגר אליך אישור סופי

בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה, יחייב אותנו לספק לך את המוצרים שהזמנת.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,

כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר.

אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך

או אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים

שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני: service@yeshme.co.il או בטלפונים המצויינים בעמוד

“צור קשר” תוך ציון מס’ ההזמנה.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר,

תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.

במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין,

התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

אמצעי התשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי

הפועלות בישראל כדין.

את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

במידה ואין אתה מעוניין לבצע פעולה זו באמצעות האינטרנט תוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון.

אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור

נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

פרטיות

הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר,

וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים,

לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.

במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. סלון הוד לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים,

אבל אתה מסכים בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר כי ‘יש מאין’  רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני,

לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל או לחלופין בטופס “צור קשר”.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

מועד אספקה

‘יש מאין’  תספק את המוצרים שהזמנת בתוך ארבעה עד ארבע-עשרה ימי עסקים ממועד הזמנתך.

הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה

אפשרית בפרטיות המשתמשים.

עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה

ו/או תביעה נגד ‘יש אין’ ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

(ימי עסקים נחשבים ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וחג).

יחד עם זאת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים גם נצליח בכך).

ניתן לקבל אישית את המוצרים בכתובת של סטודיו ‘יש מאין’ הנ”ל, ללא תוספת תשלום.

אם ביקשת שהמוצרים ישוגרו אליך באמצעות שליח, הם יגיעו אליך בתוך ארבעה עד עשרה ימי עסקים.

לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות דואר ישראל או דואר שליחים או לכתובת שמסרת לנו במהלך

תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת.

אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

אם בחרת לרכוש בטופס “הזמנה ללא אשראי” באתר , זמן האספקה יחושב רק מרגע סיום בירור הפרטים

הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות.

במידה ולא השארת את פרטי כרטיס האשראי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים

באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב

או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה

ו/או כוח הטבע (רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב).

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

מחירים ותשלומים

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת

הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.

האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.

על המוצרים להגיע ל – סטודיו ‘יש מאין’ כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם.

כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם, בדואר רגיל או ע”י שליח, בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם,

לכתובת של  סטודיו ‘יש מאין’ המצויינת בעמוד “צור קשר” באתר.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח),

ותחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב – 100 ש”ח הקטן מביניהם.

אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, יהא האתר רשאי להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.

במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא צלצל לבית ‘יש מאין’ בטלפון המצוין בעמוד “צור קשר” ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין .

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

אחריות

המוצרים באתר מוצגים בתום וביושר לב.
אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה,

כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על יש מאין

יש מאיןלקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן,

תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי,

מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,

אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב

בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה

נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות

מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא הודע לנו ואנו ונבחן את פנייתך בקפידה.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה

על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”).

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו

לצרכיך ולדרישותיך.

באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת ורמת השירות בו אך אינם מתחייבים

שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית

למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי

המשנה, ו/או מי מטעמם.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל

מרכז ההזמנות של האתר, בשעות פעילותו,

באמצעות הדואר האלקטרוני:info@yeshme.co.il או

בטלפונים המצויינים בעמוד “צור קשר” באתר,

בימים א’-ה’ בין השעות: 10:00 ל – 17:00.